สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลธนบุรี

“วันธรรมดาน่าตรวจ”

โปรแกรมส่องกล้องทางเดินอาหาร ราคาเริ่มต้น 9,500 บาท
1.ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น (Gastroscopy) ราคา 9,500 บาท (ปกติ 12,600 บาท)
2.ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง (Colonoscopy) ราคา 12,900 บาท (ปกติ 17,000 บาท)
3.ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นและส่วนล่าง (Gastroscopy & Colonoscopy) ราคา 22,200 บาท (ปกติ 29,500 บาท)

หมายเหตุ: เข้ารับการตรวจได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 มิ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลธนบุรี