บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท นาวทราเวลเอเชีย จำกัด

พาเที่ยว พาฟิน ทัวร์ไทจง 3 วัน 2 คืน ราคาพิเศษ​

ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ

-->

เพียง 19,365.-/ท่าน

พิเศษ ผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน

ไฮไลท์แนะนำ

พาฟิน

 • ชมความงามปราสาทยุโรปโบราณ Xinshe Castle
 • หมู่บ้านสายรุ้ง Rainbow Village
 • ฟาร์มเลี้ยงแกะ Qingjing Farm
 • หมู่บ้านปีศาจ Xitou Village
 • ทะเลสาบสุริยันจันทราอันเลื่องชื่อ ​Sun Moon Lake
 • Miyahara Ice Cream คาเฟ่จำลองบรรยากาศโรงเรียนเวทมนต์ฮอกวอร์ต

พาชิม

 • อิ่มอร่อยกับเมนูซิกเนเจอร์ Tai Chung
 • ลิ้มรส Din Tai Fung ภัตตาคารระดับมิชลินสตาร์ กับเมนูเสี่ยวหลงเปา

อัตรานี้รวม

 1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ Viet Jet กรุงเทพ - ไทจง (รวมน้ำหนัก 20 กก.และอาหารบนเครื่อง)
 2. โรงแรมที่พัก Taichung Napas Hotel 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
 3. เมนูอาหารที่ระบุในรายการ
 4. รถรับส่งตามรายการ
 5. ค่าหัวหน้าทัวร์และค่าไกด์ ทิปไกด์
 6. ประกันอุบัติหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
 7. ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ
 8. ฟรี Wifi บนรถ
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินจากทางสายการบินกำหนด
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ เป็นต้น

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ (คลิกไฟล์ PDF)

คลิกลงทะเบียนที่นี่

จองด่วนภายใน 31 ส.ค. 62
เดินทางภายใน 8-11 พ.ย. 62

จอง/สอบถามเพิ่มเติมที่ KTC World Travel Service โทร 02 123 5050 บริการทุกวัน (8.00-20.00 น)

ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ

ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย