รุ่น Mini Cole ผ่อนชำระ 0% เพียง 1,184 บาท x3 เดือน