โปรร้านอาหารสุดคุ้มจากบัตรเครดิต KTC ที่ ไชยพราหมณ์

ส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร

1 พ.ค. 62 - 31 ต.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ไชยพราหมณ์