โปรร้านอาหารสุดคุ้มจากบัตรเครดิต KTC ที่ นายประมงซีฟู้ด

ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร

1 พ.ค. 62 - 31 ต.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
นายประมงซีฟู้ด