โปรร้านอาหารสุดคุ้มจากบัตรเครดิต KTC ที่ โซลจูปูดอง

ส่วนลด 5% เฉพาะค่าหาร เมื่อทานครบ 1,000 บาท ขึ้นไป
ยกเว้นเครื่องดื่ม และเมนูปูดอง

1 พ.ค. 62 - 31 ต.ค. 62

  • Tai Ping Tower
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โซลจูปูดอง