โปรร้านอาหารสุดคุ้มจากบัตรเครดิต KTC ที่ ต้นทอง

ส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร
เมื่อทานครบ 1,000 บาท ขึ้นไป

1 พ.ค. 62 - 31 ต.ค. 62

  • ซ.โรงปูน
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ต้นทอง