บริการ ตรวจสอบสถานะการสมัคร ใช้งานอย่างไร ?

สามารถใช้งาน บริการ ตรวจสอบสถานะการสมัคร ได้โดย เข้าไปที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการสมัคร" แล้วกรอกข้อมูลบัตรประชาชนของท่าน แล้วกดปุ่ม "ตกลง" เพื่อดำเนินรายการ ระบบจะแสดงสถานะของการสมัครของผลิตภัณฑ์ KTC ที่ระบุ

สถานะของการสมัคร มีสถานะใดบ้าง ?

สถานะของการสมัครผลิตภัณฑ์ KTC จะประกอบด้วย 4 สถานะคือ

  1. On Process หรือ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
  2. Approved หรือ ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
  3. Rejected หรือ ไม่สามารถอนุมัติได้ในขณะนี้
  4. Cancel หรือ ลูกค้ายกเลิกการสมัคร

หากมีข้อสงสัยในการตรวจสอบสถานะการสมัคร ต้องทำอย่างไร ?

หากมีข้อสงสัยในการตรวจสอบสถานะการสมัคร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง KTC PHONE โทร. 02 123 5000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง