สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM

92 Café 

มา 4 จ่าย 3 สำหรับบุฟเฟ่ต์ 
รับส่วนลด 10% สำหรับเมนู A la carte
Business Hours: Lunch 11:30-14:30, Dinner: 18:00-22:30, A la carte: 24 Hour
โทรศัพท์: 02-641-4777#1251

เงื่อนไข :
1. เฉพาะค่าอาหารเท่านั้น
2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
---
Nishiki
มา 4 จ่าย 3 สำหรับบุฟเฟ่ต์ 
รับส่วนลด 10% สำหรับเมนู A la carte
Business Hours: Lunch 11:30-14:30, Dinner: 18:00-22:30, A la carte: 24 Hour
โทรศัพท์: 02-641-4777#1241

เงื่อนไข :
1. สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM
2. เฉพาะค่าอาหารเท่านั้น
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
---

Fook Yuan
รับส่วนลด 10% สำหรับเมนู A la carte
Business Hours: Mon-Fri: Lunch 11:30-14:30, Sat-Sun - Holiday: Lunch 11:00-14:30, All day: Dinner 18:00-22:30 โทรศัพท์: 02-641-4777#1138

เงื่อนไข :
1. สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM
2. เฉพาะค่าอาหารเท่านั้น
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
---

Sky Lounge
รับส่วนลด 10% สำหรับเมนู A la carte
Business Hours: 18:00-24:00

เงื่อนไข :
1. สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM
2. เฉพาะค่าอาหารเท่านั้น
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1 ก.พ. 62 - 30 มิ.ย. 62

Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok