สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM

Benihana
รับส่วนลด 15% สำหรับค่าอาหาร
เวลาทำการ  มื้อกลางวัน 12:00 – 14:30 น., มื้อเย็น 17:00 – 22:30 น.

เงื่อนไข :
1. ยกเว้นค่าเครื่องดื่ม และบางช่วงเทศกาล
2. จำกัดสูงสุด 6 ท่าน /บัตรเครดิต KTC JCB  PLATINUM 1 ใบ /โต๊ะ
3. สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM เท่านั้น
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

---
Brio Italian ristorante & pizzeria
รับส่วนลด 15% สำหรับค่าอาหาร
เวลาทำการ 12:00 – 22:00 น.   

เงื่อนไข :
1. ยกเว้นค่าเครื่องดื่ม และบางช่วงเทศกาล
2. จำกัดสูงสุดุ 6 ท่าน /บัตรเครดิต KTC JCB  PLATINUM 1 ใบ /โต๊ะ
3. สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM เท่านั้น
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ANANTARA BANGKOK RIVERSIDE RESORT & SPA