สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM

Bellevue Coffee Shop

รับส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร
Business Hours : 06:00-23:00

เงื่อนไข :
1. เฉพาะค่าอาหารเท่านั้น
2. สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM เท่านั้น
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

---
Celestino
รับส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารสำหรับค่าอาหาร
Business Hours : 11:00-22:00 

เงื่อนไข :
1. เฉพาะค่าอาหารเท่านั้น
2. สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM เท่านั้น
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
---
Hamaya
รับส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร
Business Hours : Lunch 11:00-14:00  Dinner 18:00-22:00

เงื่อนไข :
1. เฉพาะค่าอาหารเท่านั้น
2. สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM เท่านั้น
3.ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
---
Fu Lue
รับส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร
Business Hours : Lunch 11:00-14:00  Dinner 18:00-22:00

เงื่อนไข :
1. เฉพาะค่าอาหารเท่านั้น
2. สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM เท่านั้น
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Grand Pacific Sovereigh Resort & Spa