โรงพยาบาล/คลินิกในภาคกลาง

ลดสูงสุด 40% สิทธิประโยชน์รพ.และคลินิก

ชื่อโรงพยาบาล รายละเอียดโปรโมชั่น เบอร์โทร
อะกาลิโก
Program Super Aura สำหรับ 2 ครั้ง ราคา 6,000 บาท (ราคาปกติ 12,000 บาท)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
036 412 160
โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 
อายุ 20-35 ปี ราคา 2,257  บาท
อายุ 30-40 ปี ราคา 4,290  บาท
อายุ 35 ปีขึ้นไป ราคา 6,130  บาท
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
055 716 100-2
โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
ลด 10%  ค่าห้อง (ยกเว้นห้องผู้ป่วยวิกฤต ICU และ ห้องพักผู้ป่วยวิกฤต CCU)
ลด 5 % ค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์, ค่าอุปกรณ์พิเศษ, ค่ายาพิเศษ, ค่าวัคซีนทุกประเภท, ค่าเวชภัณฑ์พิเศษ, ค่า LAB พิเศษ และรายการเหมาจ่าย)
ผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป สำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
055 212 222
โรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร์
ลด 10%  ค่ายา และค่าห้องพักผู้ป่วยใน  (ยกเว้นยาพิเศษและวัคซีน)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
0 3421 9600
โรงพยาบาลเบญจรมย์
โปรแกรม ตรวจสุขภาพราคา 2,990 บาท (ราคาปกติ 4,990 บาท)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
036 412 160
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
-ลด 15%  ค่าห้อง
-ลด 5% ค่ายา และโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่าย 15,000 บาทขึ้นไปสำหรับIPD  และเมื่อมียอดใช้จ่าย 3,000 บาทขึ้นไปสำหรับOPD
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
036 315 555
โรงพยาบาลปภาเวช
ลด 10% ค่าห้อง ค่ายา
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
036 371 818
โรงพยาบาลปากน้ำโพ 2
ลด 10 % ค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์)
ลด 15% ค่าห้อง (ยกเว้นห้องผู้ป่วยวิกฤต ICU  และห้องผู้ป่วยวิกฤต หัวใจ CCU)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
056 000 111 
โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1
ลด 10 % ค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์)
ลด 15% ค่าห้อง (ยกเว้นห้องผู้ป่วยวิกฤต ICU  และห้องผู้ป่วยวิกฤต หัวใจ CCU)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
056 000 111 
โรงพยาบาลพิษณุโลก 
ลด 10%  ค่าห้อง, ค่ายา, ค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฎิบัติการทั่วไป, ค่าตรวจวินิจฉัยรังสีวิทยา, ค่าบริการทันตกรรม (ยกเว้นทันตกรรมเฉพาะทาง) 
หมายเหตุ
ยกเว้นรายการที่ลดไม่ได้ตามประกาศของโรงพยาบาล
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
055 909 888
โรงพยาบาลพิษณุเวช
ลด 10% ค่าห้อง ค่ายา สำหรับผู้ป่วยใน  
ลด 5% ค่ายา สำหรับผู้ป่วยนอก
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
055 909 000 
โรงพยาบาลราชธานี
ลด 30% ค่าโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (ยกเว้นค่าแพทย์)
หมายเหตุ
-ผู้รับบริการแสดงบัตร KTC กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก่อนรับบริการ
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
035 335 555-66
โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ
ลด 10% ค่าห้อง ค่ายา
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
035 249 249
โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก
ลด 5% ค่าห้อง ค่ายา (ยกเว้น รายการแพ็กเกจ)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
055 219 307-16
โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย
ลด 10% ค่าห้อง ค่ายา
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
055 612 189-90
โรงพยาบาลสหเวช
ลด 10% ค่าห้อง ค่ายา
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
056 612 791-3, 056 612 096
โรงพยาบาลศรีสวรรค์
ลด 5% ค่าห้อง ค่ายา สำหรับผู้ป่วยใน
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
1251 กด 7
โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี
-ลดสูงสุด 40% โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
-ลด 8% ค่ายา เวชภัณฑ์ ค่าแลป ค่าเอ็กซเรย์ 
-ลด 3% ค่ากายภาพบำบัด ค่าทำแผล ค่าออกซิเจน ค่าทันตกรรม (ยกเว้นฟันเทียม)
หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
035 525 902
โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา
-ลด 40% แพทย์แผนจีน คอร์ส 5 ครั้ง และ คอร์ส 10 ครั้ง
-ลด 10%  ค่าห้อง ค่ายา
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
035 289 572-9
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครปฐม
ลด 5% 
-ค่ายา
-โปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุดStandard, Silver, Gold และ Platinum ในราคาสมาชิกโดยไม่ต้องสมัครสมาชิก
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
034 270 080-7
โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีอายุ 30 ปีขึ้นไป ราคา 3,050 บาท (ราคาปกติ 3,980 บาท)
โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ราคา 4,050 บาท (ราคาปกติ 5,830 บาท)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
035 551 673-7
โรงพยาบาลวิภาวดี-ปิยราษฎร์
ลด 5% ค่าห้องและค่ายา
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
035 552 724-7 
โรงพยาบาลมหาชัย 2
ลด 5% ค่าห้อง ค่ายา 
ลด 5% สำหรับทันตกรรม (ยกเว้น ฟันปลอม จัดฟัน รากเทียม)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
0 2431 0054 #3521
รพ. มหาชัย 1
- ลด 30% สำหรับความงาม และทรีทเม้นท์
- ลด 15% สำหรับ Check up 
- ลด 5% ค่าห้อง และค่ายา
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
034 424 990 
รพ. เอกชัย
- ลด 5% ค่าห้อง และค่ายา
- ฉีดวัคซีนปากมดลูก 3 เข็ม ราคา 7,500 บาท
ผ่อนชำระ 0% นาน 3เดือน
-ศัลยกรรมความงาม ได้แก่ เสริมจมูก,ตา,หน้าอก ราคา 10,000 บาท ขึ้นไป
-โบท๊อกซ์ ราคา 10,000 บาท ขึ้นไป
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
034 417 999
รพ. ศาลายา
ลด 10% ค่ายา และค่าห้อง สำหรับผู้ป่วยใน
1 ก.พ. 62 - 31 ธ.ค. 62
0 2889 2601-3 
รพ. อ่างทองเวชการ 2 
ลด 10%  ค่ายา
1 ก.พ. 62 - 31 ธ.ค. 62
0 3561 2361-4
รพ. รวมแพทย์ชัยนาท
ลด 10% ค่ายา
1 เม.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62
056 413 017

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 (ระยะเวลาการร่วมรายการให้เป็นไปตามที่แต่ละโรงพยาบาล/คลินิก กำหนด)

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย