#สุขไม่จำกัด ที่ PAN CLINIC กับบัตรเครดิต KTC

สวยที่ PAN CLINIC พร้อมรับบัตรกำนัลเมื่อมียอดใช้จ่ายตามกำหนด สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC

รับบัตรกำนัลแพนคลินิก เมื่อมียอดผ่อนชำระ KTC 0% นาน 6 เดือน
•    รับบัตรกำนัลแพนคลินิก มูลค่า 800 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 15,000 – 24,999 บาทต่อเซลส์สลิป
•    รับบัตรกำนัลแพนคลินิก มูลค่า 2,000 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 25,000 – 49,999 บาทต่อเซลส์สลิป
•    รับบัตรกำนัลแพนคลินิก มูลค่า 4,500 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 50,000 – 99,999 บาทต่อเซลส์สลิป
•    รับบัตรกำนัลแพนคลินิก มูลค่า 9,000 บาท  เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 100,000 – 199,999 บาทต่อเซลส์สลิป
•    รับบัตรกำนัลแพนคลินิก มูลค่า 18,000 บาท  เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป

 

18 มิ.ย. 62 – 7 ก.ค. 62

แพนคลินิก ทุกสาขา

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย