สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

ลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้นห้องผู้ป่วยวิกฤต ICU และ ห้องพักผู้ป่วยวิกฤต CCU)
ลด 5 % ค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์, ค่าอุปกรณ์พิเศษ, ค่ายาพิเศษ, ค่าวัคซีนทุกประเภท, ค่าเวชภัณฑ์พิเศษ, ค่า LAB พิเศษ และรายการเหมาจ่าย)

ผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป สำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก