สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

-ลด 15%  ค่าห้อง
-
ลด 5% ค่ายา และโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
 
ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น