สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM

สมาชิกติดต่อซื้อตั๋วเครื่องบินได้ที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050 กด 6 ในเวลาทำการปกติ 8.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ

  • จำกัดการมอบส่วนลดสูงสุด 20,000 บาท/ท่านตลอดรายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายที KTC World Travel Service เท่านั้น
  • จำกัด 2 สิทธิ์ต่อท่านตลอดรายการ
  • จำกัดตั๋ว Universal Studios Japan รอบพิเศษ 100 ใบตลอดรายการ
  • สำหรับระยะเวลาเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ต้องมีวันเดินทางครอบคลุมวันที่ 6 กันยายน 2562
-->

เที่ยว Universal Studios Japan Halloween Night แบบเอ็กซ์คลูซีฟ

เพียงมียอดใช้จ่ายสะสมที่ใดก็ได้ 10,000 บาทขึ้นไป และมียอดซื้อตั๋วเครื่องบินเส้นทาง กรุงเทพ – โอซาก้า ที่ KTC World Travel Service ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อ1 ที่นั่ง ในรอบเดียวกันตามระยะเวลาที่กำหนดในตาราง

รับสิทธิ์ส่วนลดตั๋วเครื่องบิน 10,000 บาท + ฟรีตั๋ว Universal Studios Japan รอบพิเศษ 6 ก.ย. 62 ในงาน Celebrate Exclusive JCB Halloween Night จำนวน 1 ใบ

รอบที่ 1
25 เม.ย. 62 – 9 พ.ค. 62 : ระยะเวลาใช้จ่ายสะสมยอด 10,000 บาท
13 พ.ค. 62 : วันที่ซื้อตั๋วเครื่องบินเส้นทางกรุงเทพ-โอซาก้า + ฟรีตั๋ว Universal Studios Japan
(จำกัดจำนวนตั๋ว Universal Studios Japan จำนวน 20 ใบ/รอบ)

รอบที่ 2
10 พ.ค. 62 – 24 พ.ค. 62 : ระยะเวลาใช้จ่ายสะสมยอด 10,000 บาท
27 พ.ค. 62 : วันที่ซื้อตั๋วเครื่องบินเส้นทางกรุงเทพ-โอซาก้า + ฟรีตั๋ว Universal Studios Japan
(จำกัดจำนวนตั๋ว Universal Studios Japan จำนวน 20 ใบ/รอบ)

รอบที่ 3
25 พ.ค. 62 – 8 มิ.ย. 62 : ระยะเวลาใช้จ่ายสะสมยอด 10,000 บาท
11 มิ.ย. 62 : วันที่ซื้อตั๋วเครื่องบินเส้นทางกรุงเทพ-โอซาก้า + ฟรีตั๋ว Universal Studios Japan
(จำกัดจำนวนตั๋ว Universal Studios Japan จำนวน 20 ใบ/รอบ)

รอบที่ 4
9 มิ.ย. 62 – 23 มิ.ย. 62 : ระยะเวลาใช้จ่ายสะสมยอด 10,000 บาท
25 มิ.ย. 62 : วันที่ซื้อตั๋วเครื่องบินเส้นทางกรุงเทพ-โอซาก้า + ฟรีตั๋ว Universal Studios Japan
(จำกัดจำนวนตั๋ว Universal Studios Japan จำนวน 20 ใบ/รอบ)

รอบที่ 5
24 มิ.ย. 62 – 8 ก.ค. 62 : ระยะเวลาใช้จ่ายสะสมยอด 10,000 บาท
10 ก.ค. 62 : วันที่ซื้อตั๋วเครื่องบินเส้นทางกรุงเทพ-โอซาก้า + ฟรีตั๋ว Universal Studios Japan
(จำกัดจำนวนตั๋ว Universal Studios Japan จำนวน 20 ใบ/รอบ)

สมาชิกติดต่อซื้อตั๋วเครื่องบินได้ที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050 กด 6 ในเวลาทำการปกติ 8.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ

  • จำกัดการมอบส่วนลดสูงสุด 20,000 บาท/ท่านตลอดรายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายที KTC World Travel Service เท่านั้น
  • จำกัด 2 สิทธิ์ต่อท่านตลอดรายการ
  • จำกัดตั๋ว Universal Studios Japan รอบพิเศษ 100 ใบตลอดรายการ
  • สำหรับระยะเวลาเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ต้องมีวันเดินทางครอบคลุมวันที่ 6 กันยายน 2562
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย