โปรร้านอาหารสุดคุ้มจากบัตรเครดิต KTC ที่ บั๋นแซว

ส่วนลด 7.5% 
เฉพาะค่าอาหาร เมื่อทานครบ 800 บาท ขึ้นไป
เฉพาะทุกวันที่ 5, 15, 25 ของเดือน และส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร เมื่อทานครบ 800 บาท ขึ้นไป

1 มี.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

  • ประชานิเวศน์
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
บั๋นแซว