ประกันภัยการเดินทาง (GTIP) PC-ALT ประกันภัยการเดินทาง (GTIP) Mobile-ALT

สิทธิประโยชน์สุดคุ้ม รับ 3 ต่อ เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส (GTIP) ของไทยวิวัฒน์ ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

สิทธิประโยชน์สําหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC

เมื่อซื้อประกันภัย และชําระค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส (GTIP) ของไทยวิวัฒน์ ทุกแผนความคุ้มครอง ทั้งรายเที่ยวและรายปี ด้วยบัตรเครดิต KTC โดยชําระเต็มจํานวน ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th/KTC เท่านั้น

สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์สุดคุ้ม 3 ต่อ ดังนี้
สิทธิประโยชน์ที่ 1: รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 10% จากค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ เมื่อใส่รหัสโปรโมชั่น KTCSAVE10

สิทธิประโยชน์ที่ 2: รับรหัสส่วนลดค่าโดยสาร Grab 20% สูงสุดไม่เกิน 200 บาท ต่อเที่ยว จํานวน 2 รหัส สําหรับเดินทางไป – กลับ ต้นทาง หรือปลายทาง จากสนามบินดอนเมือง หรือ สนามบินสุวรรณภูมิ เฉพาะเขตกรุงเทพฯและโดยสมาชิกจะได้รับรหัสส่วนลดผ่านอีเมล ที่ทำรายการสั่งซื้อทุกกรมธรรม์หลังจากชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วน

สิทธิประโยชน์ที่ 3: รับ e-Coupon Tesco Lotus 300 บาทต่อ 1 รายการซื้อประกันภัย เฉพาะสมาชิกที่ซื้อแผนความคุ้มครองแบบรายปี ครบ 3,000 บาทขึ้นไป โดยสมาชิกจะได้รับ e-Coupon ผ่านข้อความ SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อซื้อประกันภัย ภายใน 30 วัน หลังจากชําระค่าเบี้ยประกันภัยครบถ้วน (คูปองมีอายุการใช้งาน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับ)

 

1 มี.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)