DirectAsia | Motor Insurance | desktop DirectAsia | Motor Insurance | Mobile

ซื้อประกันรถยนต์กับ DirectAsia ด้วยบัตรเครดิต KTC รับทันทีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.

พิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC
เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 หรือ 2+ กับ DirectAsia ผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 767 7775 หรือ ฝากข้อมูลเพิ่มติดต่อกลับที่ www.directasia.co.th/promotion/ktc และชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต KTC ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 63 – 30 พ.ย. 63 รับทันทีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง (Roadside Assistance Service)

หมายเหตุ :
• สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่กับ บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้นกรณีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
• สมาชิกที่ประสงค์จะขอผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามรายการนี้ จะต้องแจ้งความประสงค์ในการผ่อนชำระต่อ บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น และเงื่อนไขการผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ให้เป็นไปตามที่บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด
• เงื่อนไขของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน (Roadside Assistance Service) ให้เป็นไปตามที่ บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือผู้ให้บริการกำหนด
• เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามรายการนี้

1 ส.ค. 63 – 30 พ.ย. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
บริษัท ไดเร็คเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด