สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ลด 5%
-ค่ายา กรณีผู้ป่วยนอก
-ค่ายา และค่าห้อง กรณีผู้ป่วยใน

หมายเหตุ:
-ไม่รวมยาสมุนไพรจีน, กลุ่มยาเวชสำอางค์, ยาบางตัวในกลุ่มยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ยารักษาโรคไต, ยารักษาโรคมะเร็งและฮอร์โมน
-คลิกนิกแพทย์จีน, ทันตกรรม. ศูนย์ผิวหนังเกี่ยวกับความสวยงาม ไม่ร่วมรายการ

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์