สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา

- ลด 10% ค่าห้อง ค่ายา   
- ตรวจสุขภาพประจำปี 11 รายการ ราคา 1,700 บาท (รายการเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด)
- ฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี 3 เข็ม (รวมค่าแพทย์แล้ว) ราคา 1,500 บาท
- วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 950 บาท (รวมค่าแพทย์แล้ว)
- เจาะเลือดหาเชื้อและหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี ราคา 500 บาท (รวมค่าแพทย์แล้ว)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา