แบ่งปัน อิ่มใจ ได้บุญ ด้วยบัตร KTC คะแนนแทนเงินบริจาคที่ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งเสริม และปฏิบัติการ เพื่อป้องกันและรักษาโรคหัวใจและโรคอื่นอันจะนำอันตรายหรือความพิการมาสู่หัวใจ ส่งเสริม เผยแพร่ อบรม เพิ่มเติมความรู้ ความสามารถ แก่แพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหัวใจ ส่งเสริมและให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับหัวใจ โรคหัวใจ การป้องกันและรักษาโรคหัวใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ หรือผู้ป่วยโรคอื่นๆ ซึ่งจะทำให้หัวใจพิการให้ได้เข้ารับการรักษาตามความเหมาะสม ร่วมมือส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันอื่นทั้งในและนอกประเทศเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ และเพื่อสาธารณะประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง

» คะแนน KTC FOREVER แทนเงินบริจาค
ทุก 1,000 คะแนน = 100 บาท

บริจาคคะแนนสะสมได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง
       1. KTC PHONE 02 123 5000
       2. KTC Mobile ดาวน์โหลดแอปได้ที่ App Store และ Google Play
       3. KTC Online ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/online

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์