สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM รับส่วนลดสูงสุด 5% ที่ร้าน Drug Store ยอดนิยมในญี่ปุ่น

» KTC JCB Privilege in Japan 2018-2020

รับส่วนลดสูงสุด 5% ที่ร้าน Drug Store ยอดนิยมในญี่ปุ่น

Satudora
รับส่วนลด 2% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM 
เงื่อนไข
1. โปรดแสดงบาร์โค้ด จากเว็บไซต์ JCB และหนังสือเดินทาง ก่อนชำระเงิน เพื่อรับส่วนลด
2.ส่วนลดใช้ได้ในสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น ตรวจสอบ คลิก
3. ยกเว้นสินค้าบางประเภท  รบกวนสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนชำระเงิน       
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
ระยะเวลา :  1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 63
---

Sundrug
1. รับส่วนลด 3% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM ตั้งแต่ 10,000 เยนขึ้นไป 
2. รับส่วนลด 5% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM ตั้งแต่ 30,000 เยนขึ้นไป
เงื่อนไข :   
1. โปรดแสดงบาร์โค้ด จากเว็บไซต์ JCB ก่อนชำระเงิน เพื่อรับส่วนลด
2. ยกเว้นสินค้าบางประเภท  รบกวนสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนชำระเงิน       
3.ส่วนลดใช้ได้ในสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น ตรวจสอบ คลิก
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
ระยะเวลา :  1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 63
---

TSURUHA DRUG
1. รับส่วนลด 3% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM ตั้งแต่ 10,000 เยนขึ้นไป 
2. รับส่วนลด 5% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM ตั้งแต่ 30,000 เยนขึ้นไป
เงื่อนไข : 
1.โปรดแสดงบาร์โค้ด จากเว็บไซต์ JCB ก่อนชำระเงิน เพื่อรับส่วนลด
2.ยกเว้นสินค้าบางประเภท  รบกวนสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนชำระเงิน       
3.ส่วนลดใช้ได้ในสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น ตรวจสอบ คลิก
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
ระยะเวลา :  1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 63
---

Bic Drug
1. รับส่วนลด 3% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM ตั้งแต่ 10,000 เยนขึ้นไป 
2. รับส่วนลด 5% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM ตั้งแต่ 30,000 เยนขึ้นไป
เงื่อนไข : 
1.โปรดแสดงบาร์โค้ด จากเว็บไซต์ JCB ก่อนชำระเงิน เพื่อรับส่วนลด
2.ยกเว้นสินค้าบางประเภท  รบกวนสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนชำระเงิน       
3.ส่วนลดใช้ได้ในสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น ตรวจสอบ คลิก
4.ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
ระยะเวลา :  1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 63
 
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 63
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6