สวนสนุก Everland ราคาพิเศษ กับบัตรเครดิต KTC

บัตรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland)
เพียง 970 บาท/คน (เดินทาง 1 พ.ย. 61 - 31 ธ.ค. 61)
เพียง 900 บาท/คน (เดินทาง 1 ม.ค. 61 - 31 มี.ค. 62)

1 พ.ย. 62 – 31 มี.ค. 62 

-

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
KTC World Travel Service