สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลเอกชล

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง

ส่วนลด 5%
- ค่ายา

สิทธิประโยชน์อื่น

- โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคา 2,900 บาท

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเอกชล