อิ่มบุญ อิ่มใจ กับบัตรเครดิต KTC ที่ รพ. บ้านแพ้ว

คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แทนเงิน

ทุุก 1,000 คะแนน = 100 บาท


25 ม.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
รพ. บ้านแพ้ว