โปรโมชั่นแต่งงานโรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

แต่งงาน ที่โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์
รับฟรี บัตรรับประทานอาหาร สูงสุด 8,000 บาท

  • รับบัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 2,500 บาท เมื่อชำระค่าแพ็กเกจแต่งงาน 200,000 – 399,999 บาท ต่อเซลล์สลิป
  • รับบัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 5,000 บาท เมื่อชำระค่าแพ็กเกจแต่งงาน 400,000 – 599,999 บาท ต่อเซลล์สลิป
  • รับบัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 8,000 บาท เมื่อชำระค่าแพ็กเกจแต่งงาน 600,000 บาท ขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป

*จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อบัตร ตลอดรายการ

28 เม.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร : 02 125 5061, 02 125 5064

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์