สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสพิทอล

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่าบริการพยาบาล และ ค่า LAB ส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท  สำหรับผู้ป่วยใน

(เฉพาะคนไข้ใน IPD เท่านั้น ) รับเฉพาะบัตร VISA CARD และ MASTER CARD

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสพิทอล