สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลเพชรเวช

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง

ส่วนลด 5 %
- ค่ายา ค่าห้องปฎิบัติการ (Lap,X-ray)

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
- โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (16 รายการ) 1,990 บาท
- วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 รายการ 750 บาท

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเพชรเวช