โปรโมชั่นบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM ที่ www.lazada.co.th และ Lazada App

1. รับส่วนลด 18% เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 1,200 บาทขึ้นไป (จำกัดส่วนลดสูงสุด 350 บาทต่อเซลส์สลิป) ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของ Lazada เพียงใส่โค้ด "JCBGYS12"
• จำกัดการรับสิทธิ์จำนวน 1,830 โค้ดส่วนลดตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย  

2. รับส่วนลด 250 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของ Lazada เพียงใส่โค้ด "JCBGYS250"
• จำกัดการรับสิทธิ์จำนวน 2,562 โค้ดส่วนลดตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย   

3. รับส่วนลด 12% เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 121 บาทขึ้นไป (จำกัดส่วนลดสูงสุด 121 บาทต่อเซลส์สลิป) ผ่านแอปพลิเคชันของ Lazada เพียงใส่โค้ด "JCBNEW12 "
• สำหรับลูกค้าใหม่ของ Lazada ที่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันของ Lazada เท่านั้น
• จำกัดการรับสิทธิ์จำนวน 400 โค้ดส่วนลดตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย  

12 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย