สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางกับ บมจ. แอกซ่า ประกันภัย (ประเทศไทย) รับทันที ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย15% และคะแนน KTC FOREVER สูงสุด 10 เท่า (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

พิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC

เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางของ บมจ.แอกซ่า ประกันภัย (ประเทศไทย)ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์ ktc.axa.co.th และระบุ Promo Code "KTCAXA"

รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อดังนี้
ต่อที่ 1 : รับทันทีส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 15%
ต่อที่ 2 : รับคะแนนKTC FOREVER สูงสุด 10 เท่าตามประเภทประกันภัยที่ซื้อดังนี้
- ประกันภัยการเดินทางแบบรายเที่ยว รับคะแนนKTC FOREVER X5 (คะแนนปกติ 1 เท่า + คะแนนพิเศษ 4 เท่า)
- ประกันภัยการเดินทางแบบรายปี รับคะแนนKTC FOREVER X10 (คะแนนปกติ 1 เท่า + คะแนนพิเศษ 9 เท่า)

หมายเหตุ :
•  ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบส่วนลดค่าเบี้ยประกัน 15% และคะแนนพิเศษ 5 เท่า สำหรับการซื้อประกันเดินทางแบบรายเที่ยว และ 10 เท่าสำหรับการซื้อประกันเดินทางแบบรายปี เฉพาะรายการที่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ktc.axa.co.th และระบุ Promo Code "KTCAXA"" เท่านั้น ภายในระยะเวลาโครงการฯ เท่านั้น
•  เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้

 
 

1 ม.ค 63 - 30 มิ.ย. 63

  • AXA Traveller
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
บริษัทแอกซ่าประกันภัยจำกัด (มหาชน)