ให้คะแนน KTC FOREVER ของคุณ แทนความมั่นใจทุกการเดินทาง กับ MSIG Travel Forever

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
รับสิทธิ์ใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับความคุ้มครองประกันเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Forever จาก บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
ผ่าน www.msig-thai.com/ktcforever/travel ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

จำนวนวันเดินทาง จำนวนคะแนน KTC FOREVER ที่ใช้แลกรับ (คะแนน)
ประกันภัยเดินทาง Happy Easy ประกันภัยเดินทาง Premium Easy
Asia Worldwide Asia Worldwide
1-5 1,700 2,500 4,000 5,000
6-10 2,200 3,000 4,700 6,000
11-15 3,000 3,800 6,500 8,000

หมายเหตุ : เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้

 
 

15 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)