รับสิทธิประโยชน์ 2 ต่อ เมื่อซื้อประกันเดินทางสำหรับศึกษาต่อในต่างประเทศ MSIG Travel Easy
(Overseas Student) ด้วยบัตรเครดิต KTC

เมื่อซื้อประกันเดินทางสำหรับศึกษาต่อในต่างประเทศ MSIG Travel Easy (Overseas Student) ด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านช่องทาง www.msig-thai.com/ktc โดยระบุรหัสโปรโมชั่น “15KTCMSIG” รับสิทธิประโยชน์ 2 ต่อ ดังนี้

ต่อที่ 1
รับส่วนลด 15% ของค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ

ต่อที่ 2
รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ในอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% นาน 4 เดือน

 
 

15 ม.ค. 63 – 30 มิ.ย. 63

หมายเหตุ :

  • เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ที่ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) โทร. 02 007 9044
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ KTC PHONE โทร 02 123 5000
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)