แบ่งปัน อิ่มใจ ได้บุญ ด้วยบัตร KTC คะแนนแทนเงินบริจาคที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์

เป็นองค์การชั้นนำของภาคเอกชนในการส่งเสริม สนับสนุน ประสาน และพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ และการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะก่อให้เกิดระบบสวัสดิการสังคมที่สมบูรณ์

» คะแนน KTC FOREVER แทนเงินบริจาค
ทุก 1,000 คะแนน = 100 บาท

บริจาคคะแนนสะสมได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง
       1. KTC PHONE 02 123 5000
       2. KTC Mobile ดาวน์โหลดแอปได้ที่ App Store และ Google Play
       3. KTC Online ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/online

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์