สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง

ส่วนลด 5%
- ค่ายา
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ Double check up มา 2 จ่าย 1 จำนวน 19 รายการ ราคา 4,999 บาท
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ 19 รายการ ราคา 2,500 บาท (ราคาปกติ 6,940 บาท)
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคา 999 บาท (ราคาปกติ 2,000 บาท)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย