สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง (ยกเว้นห้องผู้ป่วยวิกฤต ICU และห้องผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ CCU)

ส่วนลด 5%
ค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าอุปกรณ์พิเศษ ค่ายาพิเศษ ค่าวัคซีนทุกประเภท ค่าเวชภัณฑ์พิเศษ ค่า Lab และรายการเหมาจ่ายทุกประเภท)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 
 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก