สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ สุพรีม เลสิก กรุงเทพ

ลด 22% สำหรับ การแก้ไขสายตาด้วยวิธีไอเลสิค (iLASIK) 

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
สุพรีม เลสิก กรุงเทพ