สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลรวมแพทย์ ฉะเชิงเทรา

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา และค่าตรวจรักษา

ยกเว้น ค่าแพทย์,ค่าบริการ ,ค่าทันตกรรม ค่าบริการใดๆ ในสถานที่หรือนอกสถานที่ที่มิได้เป็นกิจกรรมของค่าบริการทางโรงพยาบาลและในรายการที่ถูกคิดเป็นค่าบริการเหมาจ่ายแล้วหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ คือ 1.ตรวจวัดความหนาแน่นมวลประดูกด้วยเครื่อง DXA 1 ส่วนในราคา 900 บาท(ราคานี้ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ) 2. โปรแกรมตรววจหาสารชี้บ่งมะเร็ง 19 รายการ สำหรับผู้ชาย ราคา 4,299 บาท สำหรับผู้หญิงราคา 5,299 บาท (ราคานี้รวมค่าแพทย์และบริการแล้ว ไม่รวมค่าแพทย์และค่ายากรณีตรวจพบความผิดปกติและต้องทำการรักษาหรือจ่ายเพิ่มเติม) 3. เมื่อมียอดบริการตั้งแต่ 3,000 บาท ต่อใบเสร็จรับฟรี โปรแกรม Facial Treatment Cooling ผ่อนคลายผิวหน้าพร้อม Treatment ผลักวิตามิน .1 ครั้ง เงื่อนไขการเข้ารับบริการ :ยอดค่าใช้จ่ายต่อ 1 ใบเสร็จ มีอายุใช้งาน 7 วันนับแต่วันที่เข้าบริการ

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลรวมแพทย์ ฉะเชิงเทรา