โปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท (Anantara Riverside Bangkok Resort) โปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท (Anantara Riverside Bangkok Resort)

โปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท
(Anantara Riverside Bangkok Resort)

เซ็ตเมนูอาหารกลางวัน พิเศษเพียง 999 บาท

ห้องอาหาร เทรเดอร์ วิคส์

  • บุฟเฟ่ต์ซันเดย์บรันช์ (อาทิตย์) พิเศษ 1,999 บาทสุทธิ/ท่าน รวมเครื่องดื่ม ซอฟต์ดริงก์ และน้ำผลไม้ (ปกติ 2,825 บาท/ท่าน) 

เรือมโนราห์

  • ล่องเรือรับประทานอาหารมื้อค่ำ พิเศษ 2,300 บาทสุทธิ/ท่าน รวมเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์ (ปกติ 2,800 บาทสุทธิ/ท่าน)

ห้องอาหารเทปปันยากิ เบนิฮานา

  • เซ็ตเมนูอาหารกลางวัน พิเศษ 999 บาทสุทธิ/ท่าน รวมเครื่องดื่ม 1 แก้ว น้ำผลไม้ ซอฟต์ดริงก์ หรือเครื่องดื่มพิเศษ
  • ส่วนลด 20% เมนู A La Carte มื้อกลางวัน (สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์)

1 ก.ค. 63 – 30 ก.ย. 63

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งที่
โรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท
โทร. 02 476 0022 ต่อ 1416 หรือ อีเมล: riversidedining@anantara.com

ดูโปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรมราคาพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC อื่นๆ คลิก

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท