สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่ายา

KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร. 02 123 0000 กด 4

 
 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลบางปะกอก 3