สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลลาดพร้าว

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง ค่ายา (ยกเว้นวัคซีน,LAB ปกติ,X-RAY ปกติ)

ส่วนลดสูงสุด 35%
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ จากราคาปกติตามโปรแกรมที่กำหนด

ส่วนลดสูงสุด 30%
- รายการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง
ยกเว้นค่าแพทย์และการให้ส่วนลดให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด

ยกเว้นค่าแพทย์

KTC 0% นานสูงสุด 10 เดือน
(เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด)
โทร 02 123 5000 กด 4

 
 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลลาดพร้าว