ช้อปของฝากร้านดัง ที่ ร้านบ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี

รับส่วนลด 5% และรับฟรีขนมครองแครงกรอบดีไลท์

ต่อที่ 1: รับส่วนลด 5%
เมื่อซื้อสินค้าในบ้านขนมนันทวัน และชำระด้วยบัตรเครดิต KTC ครบ 800 บาท 

ต่อที่ 2: รับฟรีขนมครองแครงกรอบดีไลท์ มูลค่า 39 บาท
เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป

*จำกัด 1 สิทธิ / บัตร / ใบเสร็จ / วัน

25 ธ.ค. 61 – 31 พ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ร้านบ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี