สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาล / คลินิกในภาคกลาง

ลดสูงสุด 10% สิทธิประโยชน์รพ.และคลินิก

ชื่อโรงพยาบาลรายละเอียดโปรโมชั่นเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้นห้องผู้ป่วยวิกฤต ICU และห้องผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ CCU)
ส่วนลด 5% ค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าอุปกรณ์พิเศษ ค่ายาพิเศษ ค่าวัคซีนทุกประเภท ค่าเวชภัณฑ์พิเศษ ค่า Lab และรายการเหมาจ่ายทุกประเภท)

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

055 212 222
https://bangkokhospitalphitsanulok.com
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

ส่วนลด 10% ค่าห้อง, ค่ายา (IPD)
ส่วนลด 5% ค่ายา (OPD), โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

02 804 8959
http://www.kasemrad.co.th
โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
- สำหรับอายุ 30 ปีขึ้นไป ราคา 3,050 บาท จากราคาปกติ 3,980 บาท
- สำหรับอายุ 40 ปีขึ้นไป ราคา 4,050 บาท จากราคาปกติ 5,830 บาท

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

035 551 673-7
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง

ส่วนลด 5%
- ค่ายา ค่าLAB ค่าX-RAY CT SCAN และUltrasound (ยกเว้นค่ายาพิเศษ และLAB, X-RAY นอก)

หมายเหตุ : ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิส่วนส่วนลดอื่น ๆ และแพ็กเกจของทางโรงพยาบาลได้

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 มิ.ย. 63 - 31 ธ.ค. 63

 02 316 0026
โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก

ส่วนลด 10% ค่าห้อง
ส่วนลด 5% ค่ายา (IPD & OPD) (ยกเว้นยาพิเศษและวัคซีนเหมาจ่าย)

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

055 909 000
http://www.pitsanuvej.com
โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตร

ส่วนลด 10% ค่าห้อง
ส่วนลด 5% ค่ายา
ยกเว้นยาพิเศษและวัคซีนเหมาจ่าย

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

056 612 791 #243
https://www.pitsanuvejphichit.com
โรงพยาบาลมหาชัย 2

ส่วนลด 5% ค่าห้อง ค่ายา ค่าทันตกรรม
ยกเว้น ฟันปลอมจัดฟัน รากฟันเทียม และอื่นๆ ที่รพ.กำหนด

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

02 117 4999 #3224
โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์

ส่วนลด 10%
- ค่าทันตกรรม (ขูด,อุด,ถอน)
- ค่าตรวจสุขภาพหลักของโรงพยาบาล

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

032 417 070-9
http://www.mahachaipetcharat.com
โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง

ส่วนลด 10% โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

034 715 001-5
https://www.facebook.com/mahachaimaeklonghospital
โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก

ส่วนลด 5% ค่าห้อง ค่ายา
ยกเว้น รายการแพ็กเกจ

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

055 219 307-16
http://www.ruamphat.com
โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย

ส่วนลด 10% ค่าห้อง ค่ายา

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

055 612 189
http://www.rpshospital.com
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

ส่วนลด 10% ค่าห้อง
ส่วนลด 5%
- ค่ายา
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ Double check up มา 2 จ่าย 1 จำนวน 19 รายการ ราคา 4,999 บาท
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ 19 รายการ ราคา 2,500 บาท (ราคาปกติ 6,940 บาท)
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคา 999 บาท (ราคาปกติ 2,000 บาท)

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

024 417899
https://www.vichaivej.com/omnoi
โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

ส่วนลด 8% ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องทดลอง (Lab)
ยกเว้นส่วนประกอบกรณีใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือด,ค่าตรวจทางรังสี (X-Ray) ยกเว้น ค่าตรวจ CT Scan
ส่วนลด 3% ค่ากายภาพบำบัด ค่าทำแผล ค่าออกซิเจน ค่าทันตกรรม
(ยกเว้นฟันเทียม )

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

035 523 777
http://www.supamitrhospital.com
โรงพยาบาลเอกชัย

ส่วนลด 5% ค่าห้อง ค่ายา

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

034 417 999
https://www.ekachaihospital.com
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย