สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ แอลดีซี เด็นทัล คลินิก

ส่วนลด 15%
- ค่าทันตกรรมทั่วไป
- ค่า X-ray
- ค่ายา
- ค่าปฎิบัติงานวิชาชีพบุคลากรทันตกรรม
- สินค้าที่จำหน่ายในศูนย์ฯ
ยกเว้น ค่าแพทย์

ส่วนลด 10%
- ทันตกรรมจัดฟัน
- ใส่ฟันและรากเทียม
ยกเว้นค่าแพทย์

หมายเหตุ:
ไม่ร่วมส่วนลดจากรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ และส่วนลดจากบัตรสมาชิก

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 
 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
แอลดีซี เด็นทัล คลินิก