สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง (ยกเว้น ICU, IMCU)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

 
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี