สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลเสรีรักษ์

-ลด 7.5% ค่าห้อง, ค่ายา, ค่าแล็บ และค่าเอ็กซเรย์ (ยกเว้นค่าแล็บ และเอ็กซเรย์ ที่ส่งทำนอกโรงพยาบาลทุกกรณี)
-ลด 5% ค่าทันตกรรมทั่วไป (อุด ขูด ถอน และเคลือบฟลูออไรด์)
-ฟอกสีฟัน ลด 500 บาท
-ตรวจหามะเร็งเต้านมและอัลตร้าซาวน์ (Mammogram with Ultrasound) ลด 900 บาท

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเสรีรักษ์