สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
- อายุ 20-35 ปี ราคา 2,257 บาท (ราคาปกติ 2,775 บาท)
- อายุ 30-40 ปี ราคา 4,290 บาท (ราคาปกติ 4,895 บาท)
- อายุ 35 ปีขึ้นไป ราคา 6,130 บาท (ราคาปกติ 6,975 บาท)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 ก.พ. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง