แบ่งปัน อิ่มใจ ได้บุญ ด้วยบัตร KTC คะแนนแทนเงินบริจาคที่ มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟู พัฒนาเด็กและครอบครัว

เป็นองค์กรสาธารณกุศล สาธารณประโยชน์ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา ยึดหลักการร่วมกันทำความดี ซื่อสัตย์ต่อผู้บริจาค และจริงใจต่อผู้รับบริการ บริหารงานอย่างมีคุณภาพและบริการด้วยใจรัก

» คะแนน KTC FOREVER แทนเงินบริจาค
ทุก 1,000 คะแนน = 100 บาท

บริจาคคะแนนสะสมได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง
       1. KTC PHONE 02 123 5000
       2. KTC Mobile ดาวน์โหลดแอปได้ที่ App Store และ Google Play
       3. KTC Online ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/online

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟู พัฒนาเด็กและครอบครัว