โปรร้านอาหารสุดคุ้มจากบัตรเครดิต KTC ที่ มิราม่า ฮอทพอท
ซีฟู้ด เรสเทอรองต์

ส่วนลด 10%
เฉพาะค่าอาหาร ยกเว้นติ่มซำ และอาหารส่งเสริมการขาย

1 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
มิราม่า ฮอทพอท ซีฟู้ด เรสเทอรองต์