สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง (เฉพาะค่าห้องรวมอาหารไม่รวมค่าการพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ)

ส่วนลด 5%
ค่ายา (IPD & OPD) (ยกเว้นยาพิเศษ)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน